Uncategorized

Hvordan kommer Digital Markedsføring til å utvikle seg i fremtiden?

Nå har vi kommet til det siste blogginnlegget dette semesteret i emnet Digital Markedsføring. Jeg skal i dette innlegget snakke om hvordan Digital Markedsføring vil utvikle seg i tiden som kommer. Digital Markedsføring er stadig i endring, det samme er samfunnet og det er viktig å forstå endringer og implikasjonene av disse.

Nye teknologier overtar

Interessen for kunstig intelligens (artifical intelligence, AI) har skutt i været de siste årene. Ifølge nettstedet deloitte.com er dette deres beskrivelse av kunstig intelligens; det er en teori og en utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre ulike arbeidsoperasjoner som vanligvis krever menneskelig intelligens. Den siste tiden har det vært spesielt stort fokus på dette med kunstig intelligens og hvordan roboter kommer til å overta jobbene i arbeidslivet. Økt datakraft med kraftigere prosessorer, big data, Internett, nettskyen og i tillegg algoritmer innen maskinlæring er viktige faktorer som har bidratt til revolusjonen til kunstig intelligens.

Det finnes to ulike typer kunstig intelligens, generell kunstig intelligens og spesialisert kunstig intelligens. Forskjellen mellom disse er at generell kunstig intelligens bruker systemer som utviser samme fleksibilitet i læring og, problemløsning som mennesker i ulike og vidt forskjellige oppgaver mens spesialisert kunstig intelligens løser mer spesifikke oppgaver som for eksempel ved å gjenkjenne ansikter i bilder. Det som er tanken i fremtiden, er at det skal være mulig å skape roboter som kan jobbe sammen med mennesker og utføre de samme arbeidsoppgavene som oss mennesker gjør selv. Vil dette skape konsekvenser for oss i fremtiden?

Konsekvenser av kunstig intelligens

I løpet av de neste 20 åra vil trolig en av tre jobber i Norge bli automatisert bort. Det er ganske skremmende å tenke på. Dagens skoleelever vil komme til å jobbe i yrker som ikke engang eksisterer i dag. Med all sannsynlighet så kommer kunstig intelligens til å ta over en del yrker i fremtiden og her kommer noen eksempler på de som kan forsvinne; resepsjonister, skattefunksjonærer, butikkmedarbeidere, advokatsekretærer, revisorer, regnskapsførere, postbud og lønningsmedarbeidere. Jeg vil tenke at årsaken til dette kan være at datamaskinene er blitt så små, raske og programmeringsspråkene ganske mye bedre, slik at robotene kan true de forskjellige yrkene som tidligere ikke kunne bli automatisert. Personlig tror jeg at vi kommer til å se mer og mer av roboter i fremtiden. Med hjelp av kunstig intelligens har de allerede startet med å utvikle førerløse biler og busser, og da kommer mange bussjåfører til å miste jobben sin. Jeg tror også at det kommer noe lignende med fly og båter.

Ekkokammer og filterbobler

Forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser har skrevet om begrepet filterbobler i boka The Filter Bubble i 2011. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon vi søker etter, basert på informasjon om den som søker. Internett skreddersyr den informasjonen som passer akkurat til deg. Det er filterboblene som finner informasjon til oss neste gang vi bruker internett, dette basert på hva vi har søkt på internett fra før.

I boka «Nettverksøkonomi» til Arne Krokan står det følgende «Dersom du har søkt og vist interesse for politiske spørsmål og har brukt mest tid på artikler som har en konservativ vinkling på innholdet, vil du senere få mer av slikt materiale og færre artikler med andre politiske synspunkter». Han skriver også «I et større perspektiv påvirker filterboblen hva vi kommer til å snakke om, hva som kan være de viktige politiske samtaleemnene, og det blir systemenes algoritmer som bestemmer hva som når vår oppmerksomhet (Krokan 2019, 91)».

Ekkokammer kan oppstå i en situasjon når informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon i en avgrenset gruppe. Ved å bruke ulike plattformer kan vi møte og se forskjellige folk som er like oss selv med hjelp av filterboblen. Ifølge ndla.no kan en effekt av dette være en sterkere polarisering mellom ulike samfunnsgrupper, og det kan gi ulike aktører mulighet til å spre usann informasjon. Et eksempel er at det blir spredt falske nyheter i forbindelse med demokratiske valg for å påvirke en opinion, men disse nyhetene blir forsterket ved at de blir spredt i ekkokamre i sosiale medier.

Foto: Pexels

Konsekvenser av filterbobler og ekkokammer

Vi innhenter informasjon og surfer på nett dag inn og dag ut, enten på mobil eller pc. Med tanke på dette vil filterbobler påvirke oss hele tiden. Vi kan miste evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger ved at vi med vilje ikke mottar informasjon som kan bekrefte det man allerede vet eller at vi velger å aldri møte motforestillinger. På en måte er det positivt med tanke på at vi får opp det vi ønsker å se på, ved hjelp av algoritmer. Det negativet med dette er at disse nettsidene sitter på så mye informasjon om deg, kun basert på dine egne søk.

Det politiske kan være interessant å trekke inn her for det handler mye om holdninger og meninger. Vi leser nyheter fra det samme perspektivet som mange andre mennesker med samme holdninger og meninger som oss selv. Dette gir oss et såkalt tunnelsyn, fordi vi alltid leser det fra samme synsvinkel og ikke prøver å se det fra en annen side. Når vi ser på det slik kan det hende at vi tror at våre liv og vår virkelighet er lik alle andres, noe det egentlig ikke er for alle er forskjellige.

Digital Markedsføring i tiden fremover

Opp gjennom tiden har det vært svært mange digitale kanaler, mange som bare har vart en liten stund, men et par er her også den dag i dag. En grunn for dette kan være at noen blir brukt mer enn andre og de blir mer populære, mens de som ikke blir brukt bare forsvinner etter en viss tid. Noen eksempler på digitale kanaler som har ligget stabilt gjennom mange år er Facebook, Instagram, YouTube mens TikTok har kommet nå den siste tiden. Disse fire digitale kanalene er de beste, viktigste og de som bør satses på av bedrifter og andre organisasjoner i tiden fremover.

Sosiale medier

Sosiale medier spiller en sentral rolle i kommunikasjonen og markedsføringen for mange virksomheter. Hvilke som er viktigst å benytte seg av i de forskjellige situasjonene, og på hvilken måte, er i stadig endring, og det å være nysgjerrig og oppdatert er ekstremt viktige egenskaper for en digitalmarkedsfører.

Innholdet man velger å poste må tilpasses slik at man retter markedsføringen mot den målgruppen man har valgt seg ut. For å fange oppmerksomheten til målgruppen er det viktig å publisere visuelle bilder og reelle videoer. En rekke store bedrifter har i senere tid opprettet seg profiler på Instagram for å nå ut til kundene sine og vekke interessen deres, dette har de gjort på grunn av at Instagram har vokst seg større, da med tanke på økonomi og ressurser. Når en bedrift legger ut et bilde eller en video på Instagram så har det blitt mulig å linke direkte til nettsiden deres slik at kunder enkelt kan klikke seg inn.

Avslutningsvis

Alt i alt er jeg svært fornøyd med dette emnet og hele semesteret generelt. Jeg angrer ikke på at jeg valgte Digital Markedsføring som valgfag, med tanke på alt jeg har lært og alle gode forelesninger vi har hatt sammen. Jeg er nå i innspurten av siste eksamen, og dette er hovedfokus frem til fristen 18.juni. Det skal bli godt med en liten pause, etter ett så hektisk vårsemester, men jeg ser allerede frem til neste semester for å lære enda mer. Til slutt vil jeg rekke en stor takk til de fire foreleserne + gjesteforelesere vi har hatt gjennom dette semesteret. Vi sees til høsten, god sommer!

-Ruben

Kilder

https://www.xn--rubenyre-94a.com/

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/nettverk-teknologi-google-mobiltelefon-607812/

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/inspirasjon-snakkeboble-ide-sky-355952/

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/bord-teknologi-datamaskin-prosjekt-6476254/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *