Uncategorized

Filterbobler og ekkokammer – utvikling og konsekvenser

Foreleser Arne Krokan har akkurat dratt oss gjennom fenomenene filterbobler og ekkokammer. Mange av oss aner ikke hvor mye disse begrepene påvirker oss daglig når vi scroller på internett. Dette skal jeg gå nærmere inn på og forklare hva filterbobler og ekkokammer dreier seg om, hvordan de oppstår og hva konsekvensene kan være.

Bilde hentet fra Pexel.com

Filterbobler

Forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser har skrevet om begrepet filterbobler i boka The Filter Bubble i 2011. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon vi søker etter, basert på informasjon om den som søker. Internett skreddersyr den informasjonen som passer akkurat til deg. Det er filterboblene som finner informasjon til oss neste gang vi bruker internett, dette basert på hva vi har søkt på internett fra før.

I boka «Nettverksøkonomi» til Arne Krokan står det følgende «Dersom du har søkt og vist interesse for politiske spørsmål og har brukt mest tid på artikler som har en konservativ vinkling på innholdet, vil du senere få mer av slikt materiale og færre artikler med andre politiske synspunkter». Han skriver også «I et større perspektiv påvirker filterboblen hva vi kommer til å snakke om, hva som kan være de viktige politiske samtaleemnene, og det blir systemenes algoritmer som bestemmer hva som når vår oppmerksomhet (Krokan 2019, 91)».

Ekkokammer

Ekkokammer kan oppstå i en situasjon når informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon i en avgrenset gruppe. Ved å bruke ulike plattformer kan vi møte og se forskjellige folk som er like oss selv med hjelp av filterboblen. Ifølge ndla.no kan en effekt av dette være en sterkere polarisering mellom ulike samfunnsgrupper, og det kan gi ulike aktører mulighet til å spre usann informasjon. Et eksempel er at det blir spredt falske nyheter i forbindelse med demokratiske valg for å påvirke en opinion, men disse nyhetene blir forsterket ved at de blir spredt i ekkokamre i sosiale medier.

Bilde hentet fra Arne Krokans forelesning

Konsekvenser av filterbobler og ekkokammer

Vi innhenter informasjon og surfer på nett dag inn og dag ut, enten på mobil eller pc. Med tanke på dette vil filterbobler påvirke oss hele tiden. Vi kan miste evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger ved at vi med vilje ikke mottar informasjon som kan bekrefte det man allerede vet eller at vi velger å aldri møte motforestillinger. På en måte er det positivt med tanke på at vi får opp det vi ønsker å se på, ved hjelp av algoritmer. Det negativet med dette er at disse nettsidene sitter på så mye informasjon om deg, kun basert på dine egne søk.

Det politiske kan være interessant å trekke inn her for det handler mye om holdninger og meninger. Vi leser nyheter fra det samme perspektivet som mange andre mennesker med samme holdninger og meninger som oss selv. Dette gir oss et såkalt tunnelsyn, fordi vi alltid leser det fra samme synsvinkel og ikke prøver å se det fra en annen side. Når vi ser på det slik kan det hende at vi tror at våre liv og vår virkelighet er lik alle andres, noe det egentlig ikke er for alle er forskjellige.

-Ruben

Kilder

Krokan, Arne. 2019. «Nettverksøkonomi – digitale tjenester og sosiale mediers økonomi». Oslo. Cappelen Damm Akademisk

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *