Uncategorized

Hvilke bærekraftsmål er mest bransjerelevante for Ruter?

Dette blogginnlegget skal i all hovedsak dreie seg om hvilke bærekraftsmål som er mest relevante for Ruter, og hvorfor jeg mener det. Forrige blogginnlegg dreier seg mye om det samme, men jeg skal fokusere på en litt annen måte i dette innlegget. I forrige blogginnlegg skrev jeg om bærekraftsmålene til FN, men jeg starter med å skrive litt om det her også. I tillegg tok jeg for meg hvordan Ruter vil se ut innen 10 år med bærekraft i spissen.

Bilde hentet fra: anncapictures fra Pixabay

Bærekraftsmål

FN´s bærekraftsmål dreier seg om en felles arbeidsplan for hele verden som har et mål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030. FN´s bærekraftsmål er bestående av 17 mål og 169 delmål. Målene er lagd for å fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land over hele verden kom med innspill på en demokratisk måte angående målene, og ved å benytte seg av en spørreundersøkelse fikk ca. 10 millioner mennesker komme med sin egen mening om målene. Under kan vi se de tre forskjellige områdene som skal ivaretas, og hvilke mål de områdene dreier seg om.

Bilde hentet fra: John Hain fra Pixabay

Bærekraftsmål som er mest relevante for Ruter

Som jeg skrev i forrige blogginnlegg så jobber Ruter med å nå alle målene som de har satt seg. De jobber mot et mål om at alle busser, båter og spesialskyss har utslippsfri drift innen 2028. Dette har de valgt å legge under mål 3 (God Helse), men målene angår alle sammen så alle burde bidra for å nå dem. Ruter har også peilet seg inn på mål 13 som angår å stoppe klimaendringene. Dette jobber de fortløpende med og i 2020 skulle all kollektivtransport være fossilfri i Oslo og deler av Viken. Samtidig jobber Ruter mot et mål om at all kollektivtransport blir helt utslippsfri i 2028.

Et annet mål Ruter fokuserer på er mål 11 som handler om bærekraftige byer og samfunn. Ruter ønsker å redusere både klimagassutslipp og luftforurensing i byene ved å levere attraktive mobilitetsløsninger som vil bidra til at folk ikke benytter seg så mye av bilene sine. I tillegg oppfordrer de at flere sykler eller går oftere, og de legger til rette for mer samkjøring og bildeling. Mål 9 (Innovasjon og infrastruktur) står også sterkt hos virksomheten Ruter. Dette med tanke på at innovasjon, infrastruktur og mobilitet henger sammen for at kollektivtrafikken skal bli videreutviklet samt å utvikle nye løsninger for at det skal bli lettere å bevege seg rundt.

Et av de viktigste målene de har satt seg er mål 17 som er å samarbeide om målene. Dette målet går ut på at kollektivtransporten trenger flere samarbeidspartnere for å kunne nå målene sine, som for eksempel er myndighetene, næringslivet, operatører og alle kundene.

Bilde hentet fra: 政徳 吉田 fra Pixabay

Hvorfor er de mest relevante?

Jeg vil si at disse bærekraftsmålene er de mest relevante med tanke på at Ruter ønsker å bli helt utslippsfrie innen år 2030, og de håper disse målene + et par til kan påvirke utviklingen deres på en positiv måte.

Konklusjon

Nå har jeg listet opp de bærekraftsmålene som jeg mener er mest relevante i jobben Ruter gjør med tanke på bærekraft. Jeg vil konkludere med at Ruter har kommet godt i gang med bærekraftsmålene. De jobber hardt for å nå dem, men de trenger hjelp fra alle som en og alle burde bidra for å nå dem.

-Ruben

Kilder

ruter.no. Lesedato: 18.02.21 https://barekraft.ruter.no/

Pixabay.com. Lesedato: 18.02.21 政徳 吉田 fra Pixabay

Pixabay.com. Lesedato: 18.02.21 anncapictures fra Pixabay 

Pixabay.com. Lesedato: 18.02.21 John Hain fra Pixabay

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *